Akterstagslatta

Akterstagslatta – för fri akterrunda

Akterstagslattan är ett glasfiber-spröt som monteras i masttoppen på partialriggade båtar. Lattan lyfter akterstaget för att ge ett storsegel med full akterrunda fri passage.

Satsen innehåller latta, monteringsbeslag, borr, skruv och monteringsanvisning. Akterstagslattan finns i två storlekar, den mindre för båtar upp till 30 fot och den större för båtar 30-37 fot.

För bästa funktion bör akterstaget vara i Dyneemalina eller motsvarande.