Akterstag

Att byta ut vissa gamla wirestag kan göra underverk. Resultatet blir lägre vikt och drastiskt minskat slitage på seglet. Som bonus slipper du böka med ohanterlig wire vid av- och påmastning. De stag som är lämpliga att byta ut är akter- back- och checkstag samt barduner.

Vi specialtillverkar akterstag, backstag och checkstag i Dyneema SK-75 på beställning. Deneema är en exceptionell fiber som specialflätas till en lina som används där det ställs extrema krav på hög brottstyrka och låg töjning. Linan är mycket lätt och är inte överflätad med något annat material. Behandlad med polyuretan för att bli mer slittålig och hanterbar.

Ett akterstag i Dyneeema är tack vare sin låga vikt att rekommendera om man ska använda en sk akterstagslatta. Lattan behöver då inte överdimensioneras för att orka lyfta häckstaget tillräckligt för att seglets akterrunda ska kunna passera.

Vi skräddarsyr akterstag, backstag, utväxlingar och annat i Ocean Dyneema till just din båt. Kontakta oss för mer information och offert!