Rullsystem för Code 0, Seldén CX

Seldén CX, rullsystem för Code-segel

Tre modeller för maximala arbetslaster från 1,5 till 4,0 ton. För Code 0 segel, med ett uppsträckt förlik, blir arbetslasterna som högst och sortimentet täcker in båtar i storleksordningen 25 – 50 fot.

Rullsystemen manövreras med en ändlös manöverlina som löper över en lintrumma. Ett linledarbeslag styr in linan på trumman för bra grepp vid inrullning. En kilformad avdelare separerar linan från trumman vid utrullning så att trumman kan spinna fritt. Manöverlinan leds oftast hela vägen akterut till sittbrunnen och kan kompletteras med ett fiolblock med dubbla linlås som gör det lätt att låsa linan. Alternativt används en kortare lina som hanteras av fördäcksgasten.
 
Rullsystemen benämns Selden CX15, CX25 respektive CX40. ”CX” står för ”Code X” dvs de fungerar för alla typer av Code-segel och sifferbeteckningen anger maximal arbetslast i kN.