Rullsystem

Idag är olika former av rullsystem närmast att betrakta som en standardutrustning på våra båtar. Rullsystem finns för både försegel och storsegel och har under en lång rad år utvecklats till dagens väl fungerande kvalitetsprodukter. Rullsystemens primära funktion är att öka bekvämligheten ombord, men de bidrar också till en bättre säkerhet, inte minst i hårt väder.