Rullstor utan lattor

UK Syversen har utvecklat rullstorsegel under många år tillsammans med seglare och masttillverkare. Vi kan leverera seglet med alternativa skärningar och dukval. Designen görs med hjälp av vårt sofistikerade CAD-program och våderna skärs med laser. Seglet tillverkas utan lattor i akterliket (alternativt är stående lattor) för att undvika slitage samt mini-mera risken att seglet fastnar i inrullat läge. Därför är akterliket något under-skuret för att minska risken för fladder. Skothornet är utrustat med ett speciellt block, ett sk clewblock, som är fastsytt i skotförstärkningen. Underliket som är uppskuret för att seglet skall rulla in ordentligt kommer då närmare bommen.

Som exempel kan nämnas det nära samarbete vi haft med Selden Mast och Rolf Bjelke inför och efter hans och Deborah Shapiros expedition till Antarktis med Northern Light. Detta har givit oss ovärderlig erfarenhet som vi naturligtvis använder när vi tillverkar segel till dig.