Rullstor med lattor

Rullstorsegel med vertikala lattor Ett segel utvecklat för den som vill dra nytta av rullstorseglets bekvämlighet, men inte vill förlora segelyta jämfört med ett konventionellt storsegel. Vi har tillverkat segel med vertikala lattor i många år och baserat på vår långa erfarenhet har vi valt att göra lattorna relativt korta. De korta lattorna gör att det går att få ut maximal akterrunda utan att akterliket stänger. Ytan blir upp till 25% större än med ett rullstorsegel utan lattor. Andra fördelar är att seglet tar mindre plats inuti masten och att de korta lattorna bättre tål trycket mot spridarna på undanvind. Denna typ av lattor ger också ett slätare segel vid inrullning och revning.