Genua

Genuan ar det viktigaste seglet när det gäller att ge båten fart. Den påverkas av en ostörd luftström och den seglar i ett kontinuerligt lyft genererad av storseglet. På så vis svarar den för en stor del av din båts totala framdrivande kraft. Samtidigt utsätts genuan för stort mekaniskt slitage vid stagvändningar när den dras runt vant och spridare. Så det räcker inte bara med en snabb form i seglet, det är naturligtvis viktigt att såväl design, duk som konstruktion är av högsta klass.