TIONOLLSEX

Vanliga frågor & svar
Boat:
TIONOLLSEX 
P:
11,400 
E:
3,800 
I:
10,400 
J:
3,200 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,50 
LOA (m):
10,10 33