Bavaria 50 -05

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 50 -05 
P:
17,25 
E:
5,6 
I:
17,65 
J:
6,25 

UFL (m)  

Depl. ton:
13 
LOA (m):
15,5 50