BAVARIA 46 STD

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 46 STD 
P:
16,15 
E:
4,85 
I:
16,65 
J:
5,82 

UFL (m)  

Depl. ton:
11,5 
LOA (m):
14,35 46