Bavaria 44 Vision

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 44 Vision 
P:
16,65 
E:
5,75 
I:
17,20 
J:
4,70 

UFL (m)  

Depl. ton:
10,4 
LOA (m):
12,99 42