BAVARIA 44 STD

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 44 STD 
P:
14,85 
E:
4,95 
I:
15,20 
J:
5,45 

UFL (m)  

Depl. ton:
9,600 
LOA (m):
13,95 45