Bavaria 42 Cruiser -05

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 42 Cruiser -05 
P:
14,65 
E:
5,10 
I:
15,65 
J:
5,0 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
12,95 42