BAVARIA 40

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 40 
P:
13,65 
E:
4,78 
I:
14,4 
J:
4,45 

UFL (m)  

Depl. ton:
7,9 
LOA (m):
12,18 39