Bavaria 40 AC

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 40 AC 
P:
13,55 
E:
4,72 
I:
14,420 
J:
4,42 

UFL (m)  

Depl. ton:
8,0 
LOA (m):
12,2 39