Bavaria 39 Cruiser

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 39 Cruiser 
P:
14,05 
E:
4,90 
I:
15,12 
J:
4,41 

UFL (m)  

Depl. ton:
8,3 
LOA (m):
11,95 39