Bavaria 37

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 37 
P:
13,20 
E:
4,1 
I:
12,95 
J:
3,55 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,0 
LOA (m):
10,6 34