Bavaria 37 C -05

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 37 C -05 
P:
12,65 
E:
4,55 
I:
13,45 
J:
3,95 

UFL (m)  

Depl. ton:
6,0 
LOA (m):
11,5 37