BAVARIA 36

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 36 
P:
13,20 
E:
4,10 
I:
12,80 
J:
3,35 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
11,1 36