Bavaria 35

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 35 
P:
13,50 
E:
4,25 
I:
13,87 
J:
3,95 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,3 
LOA (m):
10,35 33