Bavaria 34 Std Mast

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 34 Std Mast 
P:
11,23 
E:
4,25 
I:
11,92 
J:
3,85 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,10 
LOA (m):
10,45 34