Bavaria 33 cr 2006

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 33 cr 2006 
P:
11,950 
E:
4,25 
I:
12,83 
J:
3,75 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,9 
LOA (m):
10,4 34