Bavaria 31

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 31 
P:
10,65 
E:
3,95 
I:
11,40 
J:
03,45 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,8 
LOA (m):
9,45 30