Bavaria 31 Cr – 07

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 31 Cr - 07 
P:
11,06 
E:
4,110 
I:
11,50 
J:
3,0 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,8 
LOA (m):
9,5 31