Bavaria 30

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 30 
P:
11,00 
E:
4,10 
I:
11,45 
J:
2,950 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
9,20 30