Bavaria 30 -96

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 30 -96 
P:
10,90 
E:
3,49 
I:
11,40 
J:
2,97 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,5 
LOA (m):
9,3 30