X-Drive

X-drive är som skissen här nedan visar en två-stegs konstruktion. Steg 1 utgör seglets bas. En lätt laminatduk bestående av horison- tella paneler sammanfogas så att de återger den 3-D profil som segeldesignern skapat. I steg 2 läggs ett system av mycket starka och stumma fiberband över seglet. Seglet täcks med en mängd ca 20 cm breda banor med upp till 11st band i varje. Konstruktionen påminner om våra tidigare Tape-Drive segel men med en effektivare och jämnare fördelning av de kraftbärande tejperna.

xdrive

UK Sailmakers X-Drive konstruktion består av obrutna extremt starka och stumma fibrer som säkrar upp seglets vingprofil. Hundratals tätt liggande band av fibrer lamineras till seglet för maximal formstabilitet och styrka. Med så mycket fibrer jämnt fördelade över seglet blir det extremt starkt med en fantastiskt slät och jämn form. UK Sailmakers innovativa fiberlamineringsmaskin snabbar på tillverkningen och hjälper till att hålla nere kostnaden på ett av marknadens få high-tech segel med obrutna fibrer.