Matrix

Matrix- det ultimata alternativet

UK-Halsey Sailmakers har utvecklat en ny tillverkningsmetod, kallad Matrix. Liksom TAPE-DRIVE®, följer fibrerna seglets kraftmönster, men ”bakas” nu in i laminatet under högt tryck vid seglets tillverkning. De utmärkande egenskaperna är att trådarna/fibrerna i seglet följer dess kraftmönster och koncentrationen av trådar varieras efter den belastning de olika områdena utsätts för. Fibrerna löper obrutna från horn till horn. Resultatet blir ett segel som är lätt att trimma och inte har några inbyggda flex-förluster. Seglet får maximal styrka trots minimal vikt. Det här är segel som tillfredsställer den kräsnaste kappseglaren.

Våra Grand Prix-segel tillverkas med kolfiber (carbon) och kevlar (aramid) som kraftbärande fibrer. Seglen konstrueras med yttersta prestanda som ledstjärna, efter de allra senaste rönen och erfarenheterna och optimeras till varje båt.