Spinnaker

UK Syversens spinnakrar är snabba och formstabila segel med kontrollerad elasticitet som gör dem mycket lättseglade. Grundformen är svagt elliptiskt vilket ger en bra projicerad yta på länsbogar. Lagom rundade lik gör spinnakern ”förlåtande” vid vind- och kursändringar och gör det lätt att segla med ett balanserat inslag utan att spinnakern kollapsar. Seglet har en jämn och harmonisk profil både horisontellt och vertikalt för att uppnå jämna och stabila strömningar över hela spinnakern.

Vi formger varje spinnaker individuellt efter varje båts mått och egenskaper, ett tidskrävande arbete som vi anser nödvändigt för att producera ett optimalt segel.

Läs mer om Spinnakers