Genua

Genuan ar det viktigaste seglet när det gäller att ge båten fart. Den påverkas av en ostörd luftström och den seglar i ett kontinuerligt lyft genererad av storseglet. På så vis svarar den för en stor del av din båts totala framdrivande kraft. Genuans form, design och material är av mycket stor vikt för prestanda och resultat. Genuan utsätts för stort mekaniskt slitage vid stagvändningar när den dras runt vant och spridare, vilket gör att det inte räcker bara med en snabb form i seglet, det är naturligtvis viktigt att såväl hantverk, duk och konstruktion är av högsta klass.

UK Syversens genuor för Grand Prix Racing är optimerade för seglaren som söker bästa racing-prestanda. I denna kategori gör vi i första hand segel i Tape-Drive® samt MATRIX-segel.