Code 0

Code 0 (Code Zero) är närmast att betrakta som ett mellanting mellan en gigantisk genua och en gennaker. Seglet mäter enligt de flesta klass- och mätregler in som asymmetrisk spinnaker (gennaker).

Lätt- till mellanvind. AWA* 35 –100o. Ytan styrs av mätreglerna men är ofta 60-70 % av maxspinnakern. Mycket effektivt segel på kryssbogar i 0-3 m/s. Mer likt en bukig genua i formen. Fyller ut glappet mellan genuan och spinnakern på halvvind- till slörbogar. Perfekt segel för båtar med icke överlappande försegel. Kan med fördel användas med gennakerrulle. Duktyp: 1.5-3.0 oz polyester / Kevlar laminat.

*AWA: Apparant Wind Angle – infallsvinkel på skenbar vind