Gennaker

Gennakern eller den asymmetriska spinnakern, som vi föredrar att kalla den, har genomgått en explosionsartad utveckling. Den har kommit att bli ett allt viktigare segel i kappseglarens garderob.

Den asymmetriska spinnakerns möjligheter har lett till en rik flora av specialiserade segel, allt från allround till mycket smala vindregister. Detta ställer mycket stora krav på material, vådlayout och design. Tillsammans med andra UKH-loft runt om i världen har vi kompetens och möjligheter som få andra segelmakerier att möta dessa krav.

UK Syversens asymmetriska spinnakrar är snabba, formstabila och lättseglade. De olika modellerna har anpassats för att fungera optimalt i olika vindregister. Seglet har en harmonisk profil för att uppnå jämna och stabila strömningar över hela gennakern. Vi formger varje gennaker individuellt efter varje båts mått och egenskaper, ett tidskrävande arbete som vi anser nödvändigt för att sy ett optimalt segel.

Standardutförande är fullradial-skärning i 0,75-1,5 oz (32-65g) nylonduk. Beroende på båtstorlek och segeltyp kombinerar vi olika dukvikter för att få ett så starkt och formstabilt segel som möjligt.

Läs mer om gennakers