Fock

Som segeltyp är kryssfocken en verklig klassiker. Dagens fock har utvecklats till ett mycket effektivt segel. För att kontinuerligt förbättra focken använder vi de erfarenheter vi får när vi utvecklar nya segeltyper.

Fockar med hakar för vanligt förstag utrustas med horisontella lattor. Fockar som ska rullas på rullsystem utrustas antingen med vertikala eller rullbara horisontella lattor (sk Rollerbattens).

Designen är flexibel för att tillgodose olika kunders krav på anpassning. Alla material är av högsta kvalitet och detaljarbetena är rätt dimensionerade och professionellt utförda.

UK Syversens fockar för Grand Prix Racing är optimerade för seglaren som söker bästa racing-prestanda. I denna kategori gör vi i första hand segel i Tape-Drive samt Matrix-segel.