Rullgenua

För att optimera en bekväm segelhantering är rullgenuan det självklara valet. Den ursprungliga rullgenuan var en påtaglig kompromiss mellan stora lättvindssegel och små hårdvindssegel, men nya och utvecklade material kombinerat med en förfinad design och kunskap har lett fram till ett segel som klarar de flesta vindförhållanden på ett alldeles utmärkt sätt. Med den förenklade segelhanteringen följer också fler seglade sjömil. Comfort Class Cruising vänder sig till dig med båt upp till 32′.

UK Syversen har alltid legat i främsta ledet i utvecklingen av rullsegel. Formen har ägnats extra stor omsorg för att skapa ett segel som minimerar kompromisser och maximerar prestanda. Förstärkningarna är utformade för bästa styrka och livslängd och anpassade så att seglet smidigt rullas upp på rullsystemets profil. Seglet har också en bukkompensator av skum längs förliket. Alla detaljer är genomtänkta och grundligt testade för att fungera optimalt.

UV-strålningen kan mer än halvera livslängden på dina segel, oavsett hur avancerad segelduken är. Därför ingår UV-skydd i våra CCC-rullgenuor.