Vikning

Du kan vika ditt segel på olika sätt. Det bästa sättet är det som är mest skonsamt för seglet. Vik helst i sick-sack från förliket/mastliket. Anpassa bredden till storleken på segelsäcken. När du viker så, får du alla hakar eller travare samlade på en sida. Se till att alla hakar ligger fritt, och inte hamnar mellan duklagren. Det kan ge tryckmärken och oljefläckar på seglet om det ligger nedstuvat länge.

När seglen är färdigvikt, så slätt som möjligt, rullar du det med början i skothornsänden. Då tar seglet minst plats, blir lättare att stuva och du undviker onödiga veck. Om du har ett försegel med fönster, bör du se till att själva rutan inte viks. Fönsterplasten kan ta skada.