Fläckborttagning

 

Fläck Medel Kommentar
Olja, fett, vax Kallavfettningsmedel Verka 10 min på torr duk
Blod Enzymtvättmedel Oxalsyralösning Koncentrerat, max 40 grader
Färg, lack Gelformiga färgborttagningsmedel ex. Tarväck Applicera med pensel
Rost, ärg Oxalsyralösning (50 % syrsalt) Varmt, giftigt
Mögel Formalin Spädes 50-100 ggr, verka 10 min. Allergiframkallande
Klister Isopropanol Dunstar snabbt