Checklista vid säsongens slut

• Är seglen torra?

• Är alla sömmar kontrollerade?

• Är alla öljetter kontrollerade?

• Behöver hakarna smörjas?

• Sitter alla hakar ordentligt fast?

• Sitter alla travare ordentligt fast?

• Är profilbanden i förliket oskadat?

• Är bandstroppar i hals- och fallhorn på rullseglen oskadade?

• Är lattfickorna hela?

• Är alla lik oskadade?

• Behöver seglen ses över av segelmakare?

• Är segelsäckarna hela och rena?

• Behöver något segel förnyas till nästa år?