Segelvård

Naturligtvis är kvaliteten avgörande för hur länge ett segel håller. Men det finns även andra faktorer som spelar en stor roll. De viktigaste är den dagliga skötseln, och översyn av skador på duken.

Den dagliga skötseln är enkel att utföra. Det handlar mest om förvaring och vikning, fukt, solstrålar och rengöring. Du hittar råd och tips på andra ställen i artikeln. När det gäller skador på duken, finns det två viktiga saker att tänka på:

Minska risken för skav och nötskador.

Reparera så fort du upptäcker en skada.

Vissa detaljer på båten kan skada seglet om det inte skyddas. Det kan vara mantåg/ stöttor, spridarnockar och saxpinnar i vantskruvar. Men även beslag och detaljer på mastens framkant, som kan skada förseglet vid slag. Skydda med tejp eller annat så att du döljer vassa kanter. Se över sömmar och öljetter ofta. Om du upptäcker lösa trådar eller frasiga kanter, laga direkt. En liten skada blir snabbt stor om ingenting görs.