FLEX-laminat

FLEX är en nykonstruerad duk på en ”gammal” idé. Genom att göra ett laminat med flera lager scrim där fibrerna ligger i flera olika riktningar får man en duk som klarar att ta upp både primära och sekundära laster. Tack vare detta lämpar sig FLEX att använda i crosscut-segel. FLEX står för “Fill Laminate Extra X”.

FLEX-laminatet finns i fyra olika varianter: polyester, pentex, aramid (kevlar) och kolfiber. FLEX Cruise är den taftade varianten och finns i polyester, pentex och aramid.

FLEX består av sammanlagt fem olika skikt.

Lager 1 och 5. Polyesterfilm (mylarfilm) på båda sidor av kärnan som skydd och stabilisering av den kraftbärande armeringskonstruktionen.

Lager 2. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i 20o vinkel avsett att ta upp höga laster nära kraftriktningen i seglet.

Lager 3. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i 30o vinkel avsett att ta upp lägre sekundära laster.

Lager 4. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i varp- och väftriktning för att ta upp höga primära laster och göra duken maximalt stark i dragriktningen.

FLEX Cruise har taft på båda sidorna och består av sammanlagt sju olika lager.

Lager 1 och 7. Ytterskikt av vävd polyestertaft. Taften fungerar som slitskydd och är dessutom behandlad med en antimikrob-medel som minskar risken för mögelangrepp.

Lager 2 och 6. Polyesterfilm (mylarfilm) på båda sidor av kärnan som skydd och stabilisering av den kraftbärande armeringskonstruktionen.

Lager 3. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i 20o vinkel avsett att ta upp höga laster nära kraftriktningen i seglet.

Lager 4. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i 30o vinkel avsett att ta upp lägre sekundära laster.

Lager 5. Armeringstrådar i en gles ”väv” (scrim) i varp- och väftriktning för att ta upp höga primära laster och göra duken maximalt stark i dragriktningen.