Dacron

Dimension-Polyants All Purpose duk är en väftorienterad duk med mycket låg diagonaltöjning. Duken är framtagen för att i praktiken uppfylla två krav: Seglen ska behålla sin form i ett brett vindregister, samtidigt som de ska vara hållbara.

Nästan vilken hårt hartsad duk som helst kan klara korta perioder av hård påfrestning. Det är få dukar som har en tätvävd konstruktionen som kan låta hartsningen komma till sin fulla rätt. Dessa dukar bryts snart ner och töjs permanent. All Purpose duken klarar av lång hård påfrestning tack vare sin tätt vävda konstruktion och förstärkande hartsning.

 

Finish definitioner:

HTP plus – High Tempered Polyester. Hårdaste hartsningen.

HMTO – Hard Medium Tempered Optimized. Hårdare än medium.

MTO – Medium Tempered Optimized. Bra allround hartsning.

FTO – Fine Tempered Optimized. Mjukt hartsad.