Undanvindssegling

För många seglare är det svårt att avgöra vilket undanvindssegel som är lämpligt med tanke på erfarenhet och hanterbarhet. Studera seglen på vinddiagrammet som visar respektive segels möjliga vindvinkel vid olika vindstyrkor.