Rullbara lattor

Idag är de allra flesta båtar utrustade med rullsystem av något slag. Rullsystem finns för både storsegel, försegel och undanvindssegel.

Lattor i storsegel och fockar är ju ett ”måste” för att optimera prestandan. Den konventionella lösningen är horisontella lattor, vilket inneburit att seglet inte gått att rulla in i en mast eller upp på ett rullfocksystem.

Rullstorsegel

För att ett rullstorsegel ska kunna designas med akterrunda förses det med vertikala lattor. Beroende på seglets storlek kan antalet variera, tre eller fyra är det vanligaste. UK Syversen har valt att inte göra lattorna genomgående. Anledningen till detta är:

1. Korta lattor tar mindre plats inne i masten.

2. Korta lattor ger mindre motstånd när seglet rullas ut eller in.

3. Korta lattor gör att akterliket blir lättare att trimma och inte tenderar att stänga.

4. Korta lattor tål bättre trycket mot spridarna vid undanvind.

De vertikala lattorna i UK Syversens rullstorsegel är runda och tillverkade i glas- eller kolfiber, beroende på seglets storlek och material. De runda lattorna är lättare och styvare i relation till sin storlek än plana profiler, vilket bidrar till att seglet smidigare rullar ut och in igenom rullmastens begränsade öppning.

Rullfockar

Självslående fock har blivit ett allt mer populärt och vanligt förekommande segel, liksom överlappande fockar. Idag går det att både ”ha kakan och äta den”, dvs att kombinera en prestandafock med rullfocksystem. UK Syversen kan erbjuda två utmärkta lösningar:

1. Rullbara lattor, sk Rollerbattens. Dessa består av två bockade fjäderstålsblad, monterade mot varandra i en kraftig strumpa. När seglet är utrullat hålls fjäderstålsbladen styva och fungerar som en konventionell latta och när seglet rullas in plattas bladen till och går att rulla. Rollerbattens har en begränsad livslängd, vanligtvis 2-4 säsonger.

2. Vertikala lattor (parallella med förstaget) i akterliket. Samma princip som vertikala lattor i rullstorsegel. Fungerar bäst när man inte kommer att byta försegel ofta under säsongen, eftersom en fock med stående lattor blir ganska ohanterlig och svår att vika på fördäck.