Radiell skärning

För att tillverka segel med så bra formstabilitet och formlivslängd som möjligt, krävs en mer komplicerad skärning än Cross-Cut. Den moderna segeltillverkningen präglas av att anpassa skärningen och materialet till de belastningar ett segel är avsett för. Mängder av radiella skärningstyper har provats. Olika varianter av Biradial- och Triradial-skärningar har då visat sig mest framgångsrik.

Materialvalet i kombination med seglets önskade trimfunktioner bestämmer typen av skärning. Allt material som används till dessa radialskärningar är s k varpduk. Den har sin styrka längs med duken. Det är dels vävda polyesterdukar samt olika laminerade dukar. Används en vävd polyesterduk, kan den beroende på vävtekniken aldrig bli en renodlad varpduk. Det är vävtekniskt svårare att få en stabil duk när grova varptrådar används tillsammans med tunnare trådar i väften. De vävda varpdukarna lämpar sig främst till rullgenuor, där det är önskvärt att utnyttja den vävda dukens höga slitstyrka. Till de övriga radiella skärningar används främst laminerade dukar. Generellt för dessa är att de är tillverkade i en kombination av fibrer och polyesterfilm. Det kan t ex vara polyester-, Kevlar®- eller Spectra®-fibrer. Dessa fibrer kan antingen vara i form av en varporienterad tät eller öppen väv, sk scrim. Denna väv används i kombination med ett eller flera lager polyesterfilm – Mylar®. En bra laminatduk blir både lättare och starkare i förhållande till sin vikt jämfört med en vävd duk polyesterduk. Variationerna på laminatdukar är oändligt många. Beroende på segeltyp och användningsområde måste laminatduk väljas med stor omsorg och kunskap.

Radiella skärningar används i dag till samtliga segeltyper med varierade laminatdukar i seglens olika belastningsområden. Seglen har blivit lättare, formstabilare och enklare att trimma. Seglens vindregister har ökat avsevärt. Detta har blivit kappseglarnas främsta segel. På senaste tiden har en mängd olika laminatmaterial utvecklats – specifikt för långfärdssegling. Livslängden på laminatmaterialet är där jämförbar med vävd polyesterduk. Dessa konstruktioner måste dock ur slitstyrkesynpunkt få extra skydd vid spridare, vantskruvar och mantågsstöttor. Man måste också tänka på att fukt och mögel trivs i dessa täta material. Seglen måste torkas innan det rullas in eller packas i segelsäck.

Laminatmaterialets mer komplicerade uppbyggnad samt seglets tidskrävande tillverkning, gör att kostnaden blir betydligt högre än för ett Cross-Cut segel.

*Kevlar® och Mylar® är registrerade varunamn från DU PONT® och Spectra® kommer från Allied Corp. Dessa tillverkas i Europa under andra varunamn.