Lösfotat storsegel

Ett modernt storsegel är lösfotat—dvs det har inget rep insytt i bomliket. Att seglet är lösfotat gör inte att det sitter sämre eller blir svagare. Likrepet är inte konstruerat för att ta upp laster, utan lasten ligger koncentrerad i skothornet. Ett lösfotat segel är enklare och snabbare att trimma. Det blir effektivare på undanvind eftersom det går att ”buka till” mer och det får en bättre aerodynamisk profil när det planas ut. Det är lätt att montera seglet till bommen. I regnväder slipper man också den ”dusch” som lätt uppstår när vatten samlas i underliket på ett segel som inte är lösfotat. Revlinornas ändar beslås normalt runt bommen och även här är lösfotat segel den bästa lösningen eftersom det minimerar risken för skador på seglet. S k stack-pack (integrerat bomkapell) fungerar bara ihop med lösfotat storsegel.