Genomgående lattor

Alla storsegel kan förses med genomgående lattor, oavsett materialval och skärning. Livslängden förlängs väsentligt och segelhanteringen underlättas.

Fullattor eller genomgående lattor förekommer idag i merparten av de segel som nytillverkas. Det finns olika alternativ: en, flera eller alla lattorna genomgående. Ju större båt och segel desto fler lattor. Det vanligaste alternativet är 2+2, dvs två genomgående lattor i toppen och två vanliga lattor längre ner i seglet. På båtar med enkla, bakåtsvepta spridare fungerar lösningen med 2+2 lattor bättre än att ha 4-5 fullattor eftersom de nedre genomgående lattorna på undanvind lägger sig över båtens vant så att lattorna inverterar och seglet blir mindre effektivt. På riktigt små storsegel brukar en genomgående latta i toppen vara den bästa lösningen.

Fördelen med genomgående lattor är att de skonar seglet från fladder, vilket förlänger livslängden och gör att seglet behåller formen längre när det åldras. Detta gäller alla segel, men märks tydligast på laminatsegel. Lazy-jacks och sk stack-pack (integrerat bomkapell) fungerar både med 2+2 och alla lattor genomgående.

Segel i mer avancerade material och utförande som otaftade laminat, Tape Drive i kevlar och kolfiber samt Matrixsegel kräver också mer avancerade lattor, sk racinglattor, för bästa prestanda.

Lattornas spänning regleras vanligtvis från akterliket med hjälp av en kardborrelåsning. På ett normalt segel ska lattan spännas så att segelduken precis blir slät.

Ett segel med genomgående lattor är något mindre trimbart, vilket i första hand märks i lättvind. Det blir också tyngre att hissa och trögare att få ner eftersom lattorna trycker mot masten. Ju fler genomgående lattor desto tyngre. För att reducera detta levereras seglet med fullattetravare av olika fabrikat, som är utvecklade för att minska friktionen. Valet av travare är beroende på mastfabrikat och –profil samt seglets storlek. Viktigt att veta om dessa travare är att de inte finns för riktigt alla mastprofiler på marknaden. Vissa master (t ex många Seldénmaster) behöver kompletteras med ett nytt beslag vid segelintaget för att travarna ska kunna passera.

Om seglet är mycket tungt att hissa finns möjligheten att komplettera med kullagrade travarsystem av olika fabrikat och utförande.

För att ytterligare förenkla segelhanteringen kan ett segel med genomgående lattor kompletteras med sk Lazy-Jacks.