Crosscut

Crosscut är den mest beprövade och allmänt kända typen av segelskärning. Seglet formas i de horisontella våderna, erfarenhetsmässigt ger detta god kontroll av den tänkta formen. Till denna typ av skärning används främst vävda polesterdukar. Genom att variera trådarnas tjocklek i varp och väft går det vid vävningen att bestämma dukens egenskaper och anpassa den till seglets olika höjd- och breddförhållande. Vävtekniken gör att det är enklare att väva en bra duk som har lägre töjning i väft/inslag än i varpen. Denna typ av duk är därför främst lämpad till höga och smala segel- typ storsegel och fockar (se t ex Cross-Cut stor med genomgående lattor). Dessa segel utsätts för hög belastning längs akterliket.

Används Cross-Cut skärningen till ett lågt, brett segel – typ genua, skall duken vara anpassad till denna typ av segel. Här fordras en balanserad duk med låg diagonaltöjning, dvs likvärdig mängd trådar i både väft och varp. Dukens konstruktion och egenskaper är mer betydelsefulla än vikten.

Tillverkningskostnaderna för Cross-Cut segel är den lägsta bland de olika skärningstyperna. Cross-Cut seglets totala livslängd är mycket hög tack vare den vävda dukens höga slitstyrka. Dock sker en långsam men succesiv försämring av formen. Detta beroende på det vävda materialets lägre förmåga att på sikt kontrollera diagonaltöjningen.