Bukkompensator på rullgenua

En revbar rullgenua kan utrustas med en sk bukkompensator i förliket. Kompensatorn tar upp en del av den form som blir ”överflödig” när genuan revas, allt för att bibehålla en effektiv form på seglet. Kompensatorn består av ett polyetenskum med slutna celler som inte suger vatten. För att en revad rullgenua ska vara effektiv vid bidevindssegling kan man reva ca en tredjedel av seglet. Om man revar mer blir den kvarvarande delen av seglet för plant och genererar inte tillräckligt mycket framåtdrivande kraft. Den vanligaste storleken på en rullgenua är 140% (dvs den överlappar förtriangeln med 40%). Denna storlek ökar seglets register genom att det är tillräckligt stort i lätta vindar och ändå går att reva så mycket att det klarar hårda vindar.