Design

Under denna rubrik har vi samlat lite information om sådant som brukar omnämnas som design och sådant som kan påverka ett segels utformning.

Ett segels design omfattar många parametrar. Några av dessa är t ex segeldukens, båtens och riggens egenskaper som man måste ta hänsyn till för att seglet verkligen ska bli ett bra segel. Utöver detta tillkommer ett antal större och mindre variabler som tillsammans skapar ett underlag för segeldesignerns arbete.

Segeldesign i dagligt tal brukar oftast handla om ett segels skärning eller våd-layout. Utöver detta talar man också ofta om t ex lattor i storsegel.

Läs mera på kommande sidor!